Fallout Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Bridge Road,
Llandaff North,
Cardiff
CF14 2JL
Ffn / Tel: 029 2033 3090
Ffacs / Fax: 029 2033 3091
E-bost / Email: 
Lleoliad / Location
Menu
Cartref :: Home
Dyddiadau Pwysig :: Important Dates
Ebost Office 365
Ardal Disgyblion a Staff
Cysylltiadau Cyflym :: Quick Links
Moodle 2
Hanes :: History
Grwpiau Blynyddoedd :: Year Groups
Pontio Bl.6 :: Yr.6 Transition
Chweched :: Sixth Form
Dewisiadau Bl 9 ::Year 9 Choices
Adrannau :: Departments
C.Rh.A :: PTA
Profiad Gwaith :: Work Experience
Dug Caeredin :: Duke of Edinburgh
Urdd
Chwaraeon :: Sports Activities
Oriel :: Gallery
Oriel Gelf :: Art Gallery
Gyrfaoedd :: Careers
Cynllyn Gwariant :: GAD
Elusennau :: Charities

Log In
Username

Password

Remember MeCroeso i - Glantaf :: Welcome to Glantaf
Nadolig


1011

Arhholiadau 10

arholiadau

Chweched

owain

Math

Adnoddau

up2u

Les Mis

Parentpay

Ceir manylion ar sut i dalu am fwyd yn y ffreutur YMA.
Details on how to pay for food in the canteen can be found HERE.
Emily

RL

teulu

gwyddoniaeth

rhif

eyp

careers

twitter

giving banner

doe

welsh homework

results

awqrd logoCreated on 04/02/2003 10:24 AM by admin
Updated on 21/11/2016 12:20 PM by adminRT
 Printable Version

Recently Added Documents
Name: Adnoddau
Updated: 19/07/2016 11:54 AM
Name: Math10
Updated: 15/07/2016 12:20 PM
Name: Parentpay
Updated: 03/03/2016 12:27 PM
Name: Cwis
Updated: 17/09/2015 08:40 AM
Name: Llythyr setio gwyddoniaeth
Updated: 07/09/2015 07:41 AM
Name: Profion Cenedlaethol :: National Tests
Updated: 23/04/2015 08:54 AM
Name: Ffug Arholiadau Bl. 11 :: Year 11 Mock Exams
Updated: 09/02/2015 09:53 AM