Fallout Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Bridge Road,
Llandaff North,
Cardiff
CF14 2JL
Ffn / Tel: 029 2033 3090
Ffacs / Fax: 029 2033 3091
E-bost / Email: 
Lleoliad / Location
Menu
Cartref :: Home
Dyddiadau Pwysig :: Important Dates
Ebost Office 365
Ardal Disgyblion a Staff
Cysylltiadau Cyflym :: Quick Links
Moodle 2
Hanes :: History
Grwpiau Blynyddoedd :: Year Groups
Pontio Bl.6 :: Yr.6 Transition
Chweched :: Sixth Form
Dewisiadau Bl 9 ::Year 9 Choices
Adrannau :: Departments
C.Rh.A :: PTA
Profiad Gwaith :: Work Experience
Dug Caeredin :: Duke of Edinburgh
Urdd
Chwaraeon :: Sports Activities
Oriel :: Gallery
Oriel Gelf :: Art Gallery
Gyrfaoedd :: Careers
Cynllyn Gwariant :: GAD
Elusennau :: Charities

Log In
Username

Password

Remember MeCroeso i - Glantaf :: Welcome to Glantaf
1011

Emily

Les Mis

Parentpay

Ceir manylion ar sut i dalu am fwyd yn y ffreutur YMA.
Details on how to pay for food in the canteen can be found HERE.
RL

lowri

up2u

7

GT

teulu

owain

thai

gwyddoniaeth

rhif

eyp

rygbi

careers

twitter

giving banner

doe

welsh homework

results

awqrd logoCreated on 04/02/2003 10:24 AM by admin
Updated on 06/06/2016 11:08 PM by adminRT
 Printable Version

Recently Added Documents
Name: Parentpay
Updated: 03/03/2016 12:27 PM
Name: Cwis
Updated: 17/09/2015 09:40 AM
Name: Llythyr setio gwyddoniaeth
Updated: 07/09/2015 08:41 AM
Name: Profion Cenedlaethol :: National Tests
Updated: 23/04/2015 09:54 AM
Name: Ffug Arholiadau Bl. 11 :: Year 11 Mock Exams
Updated: 09/02/2015 09:53 AM
Name: Noson Cyflwyno'r 6ed :: 6th Form Introduction Evening
Updated: 10/02/2015 12:05 PM
Name: Rhaglen Cryfhau Teuluoedd :: Strengthening Families Programme
Updated: 16/07/2015 09:47 AM